z

         

    28
              20
      Horácovo akvárium       59
     

                 aneb historie a současnost všelikého mého pinožení se v akvaristice

    20
                   |  mapa stránek  |  o webu  |  home  |        25
              20
     

© 2004-3004  Jiří Horáček  |  poslední aktualizace : 24.07.2019

      28
               
                 

|  úvod  |  moje /staré/ akvárium  |  další /staré/ nádrže  |  literatura  |  odkazy  |  články  |  atlasy  |  poradna  |  kniha návštěv  |  různé  |  novinky  |

  |  COMEBACK 2016 moje /nové/ akvárium  a  další /nové/ nádrže  | 

                 
24 40 40 546 124 222 40 40 24
     
 

Holandské akvárium                              

 
 

                                 poprvé publikováno : 17.6.2007   [ zpět na přehled článků ]

 
     
24 1052/20 24
24 1052/20 24
     
    obsah  
     
 

úvod - definice - rostliny - ryby - technika - chemie - závěr - dodatek - literatura

 
     
    úvod  
     
 

_____Poslední dobou potkávám na netu nádrže, které  jsou svými majiteli prezentovány jako tzv. holandská akvária. Na tom by nebylo nic až tak zajímavého - tedy ... kromě toho, že většina těchto nádrží nemá na zmíněné označení nárok.
_____Nedávno mě jedna taková "rádobyholandská" nádrž nakrkla natolik, že jsem sedl ke stolu, nažhavil PC a zplodil tento článek. Jde mi o to, vnést do této problematiky alespoň trošičku světla - a to navzdory tomu, že jsem holandské akvárium nikdy neměl a pravděpodobně ani mít nebudu. Upozorňuji, že následující text rozhodně není míněn jako praktický návod ke zřízení a provozování tohoto typu nádrží - celé je to pouze o tom, abychom věci nazývali pravým jménem.

 
     
    holandské akvárium - definice  
     
 

_____Holandské akvárium patří mezi tzv. rostlinová (rostlinná) akvária. Bohužel, mnoho akvaristů považuje tyto pojmy za synonyma: holandské akvárium = rostlinové akvárium (a naopak). Toto je ovšem hrubá nepřesnost, která je příčinou mnoha zmatků - holandské akvárium je rostlinové akvárium, ale ne každé rostlinové akvárium může být nazýváno holandským (!)
_____Zásadní problém spočívá v tom, že zatímco holandské akvárium jako takové je poměrně jasně definováno (viz dále), definici rostlinového akvária byste hledali marně. Pod tímto pojmem si tak (zcela logicky) každý představuje něco jiného (a k dovršení všeho to ještě nazývá akváriem holandským). A pak se v tom vyznejte ... :o)
_____Já bych rostlinové akvárium definoval jako akvárium bohatě osázené rostlinami, přičemž tyto nejsou vnímány jako pouhá dekorace k rybičkám, ale naopak - jejich zdraví a prosperita jsou hlavním předmětem akvaristova zájmu. (Možná časem vymyslím něco lepšího. :o) ... Do této (úmyslně obecné) definice se pak v pohodě vejdou jak holandské nádrže (se svým důrazem na dekorativnost a s velmi přísným omezením počtu ryb), tak většina nádrží podle Amana (viz dále), ale i "obyčejné", hustě zarostlé nádrže s menším než obvyklým množstvím živočichů.
_____Najít definici holandského akvária také nebylo jednoduché, ale povedlo se: "Je to velká dekorační nádrž s bohatými porosty rostlin a s velmi malým množstvím ryb (viz dále). Rybí osádka je složena z druhů, které nepoškozují rostliny a které neryjí ve dně. Poměry v tomto akváriu se blíží poměrům v přírodě. Produkce (biomasa) producentů (rostliny) významně převyšuje produkci (biomasu) konzumentů (ryby). Akvárium tohoto typu se vyznačuje stabilizovanými koloběhy látek (především dusíku), nevyžaduje vzduchování a mnohdy ani filtraci". [1]
_____Mimochodem, proč právě holandské akvárium? Na rozdíl od české akvaristiky, zaměřené především na chov a odchov ryb, holandská akvaristika se ubírala poněkud jiným směrem ... V Holandsku se totiž akvárium stalo součástí bytové architektury. Zatímco ctižádostí českého akvaristy je zvládnout chov (a hlavně odchov) dané ryby, ctižádostí holandského akvaristy bylo a je vytvořit dokonalou dekoraci bytu, nádhernou podvodní zahradu hýřící všemi barvami, kde ryby jsou jen pověstnou třešničkou na dortu (a je jich - vůči "normálnímu" akváriu - extrémně málo).

 
     
     
     
     
     
     

24 1100/20 24

 

Tak asi takhle nějak vypadá holandské akvárium (co se rostlin týče). Bohužel, dle definice je přerybněné.  (ilustrační foto)

 
     
     
     
     
     
    holandské akvárium a rostliny    
     
 

_____množství rostlin Jak již bylo řečeno v úvodu, charakteristickým (nikoliv však jediným !!!) znakem holandských nádrží je velmi hustý rostlinný porost.

_____původ rostlin  Co se geografického původu týče, je holandské akvárium jakýmsi opakem biotopní nádrže - rostliny totiž mohou pocházet z jakéhokoliv kontinentu - jejich výběr je podřízen především estetickému hledisku.

_____pravidla osázení Kromě klasických pravidel, platících obecně pro jakékoliv akvárium (tj. např. nedávat do jedné nádrže rostliny s výrazně odlišnými nároky na kvalitu vody, osvětlení, teplotu apod.), je asi nejdůležitějším pravidlem uplatňovaným při osazování holandských nádrží zákon kontrastu. (Který byl právě v nádržích tohoto typu doveden k naprosté dokonalosti). Aby se zdůraznila krása a barevnost jednotlivých druhů, sází se vedle sebe tvarově a barevně co nejodlišnější rostliny. Na první pohled celkem  jednoduchá záležitost, ale aby konečný vzhled lahodil oku (o což tu jde především), je k tomu zapotřebí alespoň minimální dávky vkusu. Při nerespektování tohoto pravidla stvoříte něco, co bude k nerozeznání od obyčejné, neudržované, nadměrně zarostlé nádrže.

_____plovoucí rostliny  S tímto typem rostlin se v holandských nádržích prakticky nesetkáte. Vše, co by snižovalo intenzitu světla v akváriu  je samozřejmě naprosto nežádoucí.

_____kobercové porosty Velmi častým prvkem v holandských akváriích bývá kobercový porost v předních partiích nádrže. Vypadá to velice pěkně a tak se nelze divit, že spousta akvaristů zkouší vytvořit něco podobného i ve své "obyčejné" nádrži. Bohužel jim při tom nedocházejí dvě zcela zásadní věci : 
_____1) Rostliny použitelné za tímto účelem potřebují velmi mnoho světla, které jim může poskytnou právě jen holandské akvárium (intenzita 0,5W/litr a méně, obvyklá v klasických nádržích, je pro ně většinou nedostačující)
_____2) Holandská nádrž se v podstatě neodkaluje - nebo jen sporadicky (rybího trusu je velmi málo, takže je dokonale recyklován bakteriemi a rostlinami). To ovšem v normální společenské nádrži nepřipadá v úvahu. Jenže zkuste si pořádně odkalit kobereček! Moc to nejde, že? :o) Tak co s tím? Nechat být? Výsledkem bývá zabordelený (a většinou i zařasený) porost, kterýžto znechucený akvarista dříve či později vyhazuje z akvária.
_____Zkrátka se smiřme s tím, že koberečky jsou specifikem především holandských nádrží (případně některých miniakvárií - v rozumně zařízeném miniakváriu bývá jen minimum rybek a díky nízkému vodnímu sloupci i dostatek světla).

 
     
    holandské akvárium a ryby    
     
 

_____množství ryb  Největší kámen úrazu. A nejčastější důvod, proč danou nádrž nelze zařadit do kategorie holandská akvária. Počet ryb v tomto typu nádrží je velmi přísně omezen! Pokud se pro klasickou společenskou nádrž doporučuje 1 litr na 1cm ryby, pak "u holandské nádrže to má být minimálně 3-4 litry na 1cm ryby - bez ohledu na způsob a intenzitu filtrace. Na fotografiích, kde osázení rostlinami sice odpovídá holandskému akváriu, ale zároveň v nádrži plavou početná hejna ryb, nejsou skutečná holandská akvária. V takovém případě jde o propagační nebo výstavní nádrže, které v lákavé podobě mohou vydržet nejdéle několik měsíců." [1] Je nutné si uvědomit, že v holandském akváriu je zarybnění podružné. Na prvním místě jsou rostliny a ryby se staly jen jejich doplňkem (!).

_____původ ryb  Stejně jako u rostlin nehraje roli.

_____vhodné a nevhodné druhy ryb  Již byly zmíněny v rámci definice holandského akvária. Nasadit si do nádrže zaměřené na rostliny rostlinožravé ryby je samozřejmě nesmysl ... Kromě vysloveně býložravých druhů můžete očekávat problémy např. s tolik populárními krunýřovci rodu Ancistrus, s dospělými SAE (zejména pokud nemají dostatečný přísun řas) a vůbec s celou řadou ryb, které si rostlinami rády zpestřují jídelníček (např. tetra konžská). Nevhodnost ryjících a bagrujících ryb je myslím zbytečné vysvětlovat. Ampulárie sice není ryba, ale v holandském akváriu samozřejmě také nemá co pohledávat. :o) Naopak, mezi vhodné druhy patří jednoznačně většina drobných, hejnových rybek (menší druhy teter, neonky, razbory apod. ...) Z čističů pak je vhodný např. Otocinclus affinis nebo Neritina natalensis.

 
     
    holandské akvárium a technika  
     
 

_____osvětlení  Rostlinám, hustě zarůstajícím celý vnitřní prostor nádrže, je nutné zajistit dostatečné množství světla. Nemluvě o jemnolistých a červeně zbarvených rostlinách, jejichž zvýšené nároky v tomto směru jsou všeobecně známé. Většinou se hovoří o intenzitě 0,75-1,0 W/litr. (Spektrum, teplotu, lumeny a spol. tu rozpitvávat nebudu, neb budou patřičně probrány v samostatném článku.)

_____vzduchování  Již bylo řečeno, že je zbytečné, při hnojení oxidem uhličitým doslova kontraproduktivní. Přes den intenzivně fotosyntetizující rostliny zvládnou vyrobit takové množství kyslíku, že rybky netrpí jeho nedostatkem ani v noci.

_____filtrace  Mechanické filtrace netřeba - rybek (detritu) je minimum a bagrující ryby, vířící usazené nečistoty, chybí. Biologická filtrace je (z hlediska rostlin) nežádoucí - rostliny přijímají dusík mnohem raději ve formě amonných iontů než ve formě dusičnanů. Jediným racionálním důvodem, proč si do holandského akvária nainstalovat (slaboučký) filtřík, je mírné promíchávání vody a tím lepší distribuce tepla a živin (pohyb živin k rostlinám pak není omezen rychlostí difůze).

 
     
    holandské akvárium a chemie  
     
 

_____aplikace oxidu uhličitého  Proč? Proto : husté porosty rostlin → silné osvětlení → zvýšená potřeba CO2 pro fotosyntézu. Málo rybek → málo CO2 → nutnost přidávat CO2 uměle. Ano - právě takhle to všechno začalo - u holandských akvárií. A nutno říci, že jen tam to má svou neotřesitelnou logiku a smysl. To, že se používání oxidu uhličitého (jakožto zázračného prostředku pro pěstování rostlin) přeneslo i do "obyčejných" nádrží, už je jiná kapitola ...

_____ostatní hnojiva  I používání hnojiv v holandských nádržích má své opodstatnění : husté porosty rostlin → nelze odkalovat → musí být minimum detritu → minimum ryb → málo živin pro rostliny → nutnost přihnojovat.

 
     
    závěr  
     
 

_____Jak je vidět, není holandské akvárium jako holandské akvárium. Kupodivu (a naštěstí) je celá problematika velmi triviální. Máme totiž jenom dvě možnosti: buď nádrž definici (a všechny související požadavky) splňuje, nebo NE - ale pak už to bohužel není holandské akvárium. Holandské akvárium je akvárium udělané po holandsku. Pokud si ho chcete udělat po česku (tj. přerybněné) - tak prosím ... ale pak mu neříkejte holandské akvárium. Není to fér vůči skutečným holandským nádržím ...

 
     
    dodatek : Takashi Amano  
     
 

_____Ještě bych se rád zmínil o nádherných nádržích, které má na svědomí guru současné akvaristiky, Japonec Takashi Amano a jeho žáci. I tyto nádrže totiž bývají (zcela mylně) označovány jako holandské nádrže. Jak k tomu dochází, není těžké uhodnout - Amano velmi umně pracuje s rostlinami - většinu jeho nádrží lze označit za rostlinové a rostlinové rovná se přece holandské ... A je to. Nesmysl je na světě ...
_____Jak již bylo řečeno, holandská nádrž je pestrobarevná podvodní zahrádka, která se rozhodně nesnaží napodobovat reálné přírodní podmínky. A tady je ten zásadní rozdíl: Amano se totiž při tvorbě svých "nature aquarium" nechává inspirovat přírodou - i když trochu jinak, než bychom čekali. Rád cestuje a přitom si fotí zajímavé scenérie a zákoutí. A ty pak pomocí kamenů, kořenů a rostlin vytváří pod vodou. Nesnaží se tedy vytvořit reálný biotop, pouze umisťuje "suchozemské" motivy do akvária. Jeho nádrže mají díky tomuto zvláštnímu přístupu originální kompozici a hlavně jedinečnou atmosféru. Svůj nemalý podíl na tom určitě má i japonská preciznost, smysl pro detail a nevylučoval bych ani vliv zenového buddhismu.
_____Závěr : Nádrže Takashi Amana určitě nejsou holandské, nýbrž spolu s holandskými nádržemi patří mezi rostlinové. (Alespoň většinou - ne všechny Amanovy nádrže jsou totiž hlavně o rostlinách. Někdy si vystačí jen s "hromadou" kamenů a jedním či dvěma druhy rostlin).

 
  literatura  
    použitá literatura  
     
  J.Hofmann, J.Novák : Akvárium sladkovodní a mořské,  nakl. Brázda 1999, str. 11, 154
Hans J. Mayland : Sladkovodní akvárium, Germany, 1995, Knižní klub, Praha 1998 (1. české vydání), str. 85, 88
Jaroslav Eliáš : Akvarijní ryby, nakl. Aventinum, Praha, 1998, str. 70-71
S.Frank, K.Rataj, R.Zukal : 333x jak a proč, Svépomoc, Praha, 1983,  2. vydání, str. 237
Ines Scheurmannová : Sladkovodní akvárium, München, 1994, nakl. Jan Vašut, 2001 (1. české vydání), str. 16
 
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
 

|  úvod  |  moje /staré/ akvárium  |  další /staré/ nádrže  |  literatura  |  odkazy  |  články  |  atlasy  |  poradna  |  kniha návštěv  |  různé  |  novinky  |

 
 

  |  COMEBACK 2016 moje /nové/ akvárium  a  další /nové/ nádrže  |  mapa stránek  |  o webu  |  home  |

 
24 1052/20 24