z

         

    30
              20
      Horácovo akvárium       60
     

                 aneb historie a současnost všelikého mého pinožení se v akvaristice

    20
                    |   MAPA STRÁNEK   |   O WEBU   |   HOME   |         30
              20
     

                                    © 2004-3004  Jiří Horáček

      30
             

30

                 

   |   ÚVOD   |   MOJE AKVÁRKA   |   LITERATURA   |   ODKAZY   |   ČLÁNKY   |   ATLASY   |   PORADNA   |   KNIHA NÁVŠTĚV   |   RŮZNÉ   |   NOVINKY   |  

                 
24 40 40 546 114 232 40 40 24
     
 

Akvárium - přehled základních pojmů

 
 

poprvé publikováno : 24.3.2013   [ zpět na přehled článků ]

 
     
24 1052/20 24
24 1052/20 24
     
 

■  úvod

 
     
  _____Tak je tu po delší době zase jeden článek :o) ... Akvárium - přehled základních pojmů (aneb Horácův slovník naučný :o) ... Jednotlivá hesla jsou řazena dle abecedního pořádku, ale pouze v rámci příslušných témat (přišlo mi to praktičtější, než otrocky abecední seznam od A až po Z). Asi nemusím zdůrazňovat, že slovník není úplný a že bude nadále průběžně doplňován a vylepšován ... tedy ... jak čas dovolí ...  
     
 

nejnověji vložená (či editovaná) hesla:  Takashi Amano, ADA, ústřední bod, zlatý řez, IAPLC, AGA, lumen, lux, koretry, patentky

 
     
 

■  obsah dle témat

 
     
 

ekologie - aquascaping - nová nádrž - problémy - fauna - flora - fyzika - chemie - technika - dekorace - použitá literatura

 
     
 

■  abecední seznam hesel

 
     
 

acriflavin - ADA - AGA - aktivní uhlí - amoniak - ampulárie - aquascaping - Archimédův zákon - atomizér - axolotl - biomolitan - bublifuk - burčák - čolek -  denitrifikace - difusor - difuze - dimorfismus sexuální - drápatečka - drápatka - dropchecker - DSM - dusičnany - dusitany - ekosystém - emerzní - entropie - Fickův zákon - filtr - gonochorismus - hardscape - helenka - Henryho zákon - hermafroditismus - HMF - honič vody - Horác - horácomatka - hořká sůl - hypermangan - cheryna - IAPLC - Iwagumi - japonika - jedlá soda - jedlá sůl - kant - kleistogamie - kobercovka - koretry - krupička - kryptokorynová choroba - krystalka - kutikula - lasturnatka - layout - lily pipes - linea lateralis - lowtech akvárium - lumen - lux - malachitová zeleň - meristém - methylenová modř - měchýřovka - Nature Aquarium Gallery Niigata - nezmar - nitrifikace - okružák - Oliver Knott - osmóza - otík - oxid uhličitý  - parazitismus - partenogeneze - patentky - piskořka - plovoučka - ploutve - plynový měchýř - PMDD - poikilotermie - predace - předfiltr - přídavné dýchání - reaktor - receptaculum seminis - root (wood) - rostlinná buňka - rostlinná pletiva - rostlinné orgány - rozmnožování generativní - rozmnožování vegetativní - rozsivky - ruducha - rybí oko - SAE - sanytr - SAVO - sebeoplození - sinice - skimmer - slepá hladina - solitér - stone - stonkovka - submerzní - syndrom nově založené nádrže - Takashi Amano - thorakát - ústřední bod - vodoléčba - záběhová ryba - zákon limitních faktorů - zákon spojených nádob - zákon tolerance - žábry - žebrovník - zlatý řez - 2. termodynamický zákon

 
     
  adsorbce - aerobní - akvárium - albinismus - alkalita - anubias - artémie - asimilace dafnie - echinodorus  - elektronický předřadník - endemit - filtrující krevety - fotosyntéza - gammarus - gupka  - jekl - karanténa  - kolona - kompresor - kryptokoryna - kultivar  - kyselina - mech - paludárium - PAR - permeát - pH  - placka - ploštěnka - pufr - PUR - reverzní osmóza - řízkování  - substrát  - UV lampa - valisnerie  - xantorismus - zářivka - zavětrování  
     
     
     
     
     
     
     
 

■  ekologie

 
     
  obecné pojmy  
     
  _____ekosystém  - základní funkční jednotka přírody. Za ekosystém (ekologický systém) můžeme považovat jakýkoli systém, obsahující živou složku. Hlavním znakem ekosystému je skutečnost, že mezi jeho živou složkou (biocenózou) a prostředím (biotopem) dochází k trvalé výměně látek, energie a informací. Dalšími znaky ekosystému jsou schopnost jisté autoregulace, autoreprodukce a vývoje (v čase a prostoru).
_____Protože není zpravidla jednoznačně specifikováno, jakou prostorovou velikost by měl ekosystém mít, lze za ekosystém považovat v extrémním případě i celou biosféru (nebo dokonce celou planetu - viz teorie Gaia) a nebo naopak pouhý trávicí trakt přežvýkavce (osídlený bakteriemi a nálevníky).
_____Ekosystémy lze dělit na přírodní (jezero, les, louka) a umělé (vinice, sad, pole, rybník). (nebo akvárko :o)))
 
     
  _____další pojmy viz samostaný článek Akvárium jako ekosystém  (v přípravě)  
     
  ekologické zákony  
     
  _____zákon limitních faktorů  - Růst rostlin je limitován prvkem, jehož koncentrace je vzhledem k jeho nutnosti a využitelnosti v minimu. (Liebig, 1840). (Pojem limitního faktoru byl později rozšířen i na další faktory, např. teplotu). Působení tohoto zákona v akváriu jsem se pokusil vysvětlit v článku Řasy, světlo a živiny (budiž mi odpuštěno :o).  
     
  _____zákon tolerance - Každý druh toleruje určité rozpětí libovolného faktoru a nejlépe v prostředí prospívá, působí-li vnější vlivy v rozsahu jejich optimálních hodnot. (Shelford, 1913).  
     
  mezidruhové vztahy  
     
  _____parazitismus je vztah mezi parazitem a hostitelem, kterého parazit napadá, poškozuje jeho zdraví, případně dříve či později způsobí jeho smrt. Obligatorní parazit nemůže trvale žít bez svého hostitele. Fakultativní parazit je schopen žít i bez něj (některé pijavky). Někdy je potřeba k vývoji parazita nejen hostitel, ale i tzv. mezihostitelé. Parazit může být zároveň přenašečem (vektorem) infekční choroby. Někteří paraziti mohou být sami napadáni jinými druhy parazitů (tak to naštve :o))), ale jak se říká - kdo s čím zachází ... :o). Tento jev se nazývá hyperparazitismus a parazit parazita se nazývá hyperparazit. Organismus, který parazituje pouze v době svého larvárního stadia a v dospělosti je neparazitický se nazývá parazitoid.  
     
 

_____predace  vyjadřuje vztah, v němž predátor (dravec) napadá a zabíjí kořist za účelem získání potravy. Predátor je většinou potravně vázán na více druhů kořisti. Jeho populační hustota kolísá (s určitým časovým posunem) v závislosti na hustotě populace kořisti. Predace má pro populaci kořisti pozitivní význam - přirozené snižování populace kořisti zabraňuje jejímu nadměrnému přemnožení. Ulovení slabého nebo nemocného jedince navíc ozdravuje populaci.
_____Zvláštním druhem predace je kanibalismus, tedy požírání jedinců téhož druhu (kudlanka, pavouk, štika).
_____
V rámci vztahu dravec x kořist se objevují různé adaptace, umožňující dravci ulovit kořist a kořisti uniknout před dravcem: mimeze - tvarové napodobení části neživého či živého prostředí (ostnáč jednovousý připomíná do vody spadlý suchý list)  kryptické zbarvení - ryba barevně splývá s okolím  mimikry - napodobení jiného rybího druhu : agresívní mimikry - predátor (slizoun dravý) napodobuje neškodný druh (čističe pyskouna rozpůleného), Batesovo mimikry - neškodný bezbranný druh napodobuje vzezřením nebezpečného či jedovatého tvora, Müllerovské mimikry - nápadné varovné zbarvení nebezpečných a jedovatých druhů.

 
     
  _____další pojmy viz samostaný článek Akvárium jako ekosystém  (v přípravě)  
     
  koloběhy látek  
     
  _____denitrifikace  - odstranění dusičnanů z vody. Denitrifikace biologická - součást koloběhu dusíku, denitrifikační bakterie dokáží (v anaerobním prostředí) redukovat dusičnany (NO3) až na elementární dusík (N2). Denitrifikace chemická - se provádí v denitrifikačních kolonách (plněných denitrifikační pryskyřicí) iontovou výměnou za ionty chloridů. Regeneračním činidlem je nasycený roztok chloridu sodného.  
     
  _____nitrifikace - proces biochemické oxidace amoniaku (NH3, resp. NH4+) na dusitany (NO2) a poté na dusičnany (NO3), součást koloběhu dusíku. Nejdříve dochází k nitritaci (NH4+ NO2) (nitrifikační bakterie rodu Nitrosomonas a Nitrosococcus) a poté k nitrataci (NO2 NO3) (rod Nitrospira, Nitrobacter). Celý proces je aerobní a dochází při něm k poklesu pH (atom dusíku ztratí všechny čtyři H+ !).  
     
  _____další pojmy viz samostaný článek Akvárium jako ekosystém  (v přípravě)  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  aquascaping

 
     
  _____ADA - Aqua Design Amano, firma Takashi Amana (viz), založená 1992. Nabízí desítky produktů pro úspěšné provozování přírodních akvárií (substráty, hnojiva, osvětlovací technika, filtrace, CO2 technika, dekorace, chemie atd.... [ oficiální stránky - české stránky - facebook ] [i15]  
     
  _____AGA - The Aquatic Gardeners Association, Inc. (USA), ("Společnost vodních zahradníků"), je mezinárodní nezisková organizace sdružující začínající i zkušené nadšence, kteří se zabývají pěstováním vodních rostlin. AGA čtvrtletně vydává časopis TAG - The Aquatic Gardener a organizuje mezinárodní soutěž AGA International Aquascaping Contest. [ oficiální stránky - výsledky AGA IAC od roku 2000 - facebook  
     
  _____aquascaping. - zahradničení pod vodou, vytváření podvodních krajinek, obecně utváření vzhledu celého akvária. [i03][i09]  
     
  _____hardscape - aquascaping "na sucho", tj. bez vody a rostlin. Vytvoření základního layoutu pomocí substrátu, kamenů a kořenů. [ fotky na google.cz ]  
     
  _____IAPLC - The International Aquatic Plants Layout Contest. Největší mezinárodní soutěž rostlinných akvárií, pořádaná pod záštitou ADA. Vyhlašována každoročně (od r. 2001). Hlavní cena: 1.000.000 japonských jenů. V roce 2012 se zůčastnilo 2.021 soutěžících ze 63 zemí. [ facebook ]  
     
 
_____Iwagumi - koncept, při kterém je k vytvoření layoutu použito pouze kamenů (Iwagumi by se dalo volně přeložit jako formace kamenů). Aquascape dle Iwagumi má triangulární layout, kde k centrálnímu kameni směřují menší. Dno porůstají rostliny nižšího nebo kobercovitého vzrůstu. Doplňkem pak jsou drobné hejnové ryby (tetry, rasbory). Oblíbeným stylem je Sanzon Iwagumi, kdy je použito pouze tří kamenů - tzv. triáda Buddhových kamenů (centrální kámen představuje Buddhu a zbývající dva jeho učedníky). [ fotky na Google ]  [i09]
 
     
  _____layout - kompozice, vzhled akvária (bude dokončeno)  [i10]   
     
  _____Oliver Knott - populární německý aquascaper. [ oficiální stránky - galerie nádrží - facebook - rozhovor ]  
     
  _____Nature Aquarium Gallery Niigata - Japonská Niigata je pomyslná Mekka přírodních akvárií (nebo akvaristů? :o), rodiště Takashi Amana, sídlo ADA a Nature Aquarium Gallery - Galerie přírodních akvárií. Galerie byla založena 2003, vystaveno je zde více než 40 nádrží, od nanoakvárií až po opravdu velké nádrže (vše založil Takashi Amano osobně). Galerie rovněž slouží jako showroom a ukázka produktů "Nature Aquarium Goods" a "Do!Aqua". Vstup pro veřejnost o víkendech a státních svátcích. [ video ] [ reportáž Adama Votavy ] [i12]   
     
  _____Takashi Amano - populární japonský aquascaper, fotograf, designer, propagátor a zároveň guru nature akvaristiky. Zakladatel a majitel firmy ADA (Aqua Design Amano), která se stala celosvětovou špičkou v oblasti přírodních akvárií. Autor publikací Nature Aquarium World (1994) a Aquarium Plant Paradise (1197). [i15]   
     
  _____ústřední bod - ústředním bodem může být kořen, kámen nebo výrazně barevná rostlina. K vytvoření ústředního bodu může přispívat i tvar rostlin, jejich velikost a vzájemný poměr nebo tmavá či světlá místa nádrže. Ústřední bod je třeba umístit mimo geometrický střed, do tzv. optického středu - aby vypadal esteticky a příjemně pro oko pozorovatele. Objekt se tak stává přirozeně dominantním a strhuje na sebe počáteční pohled pozorovatele. Design má většinou jeden ústřední bod (existují výjimky). Větší počet výrazných ústředních bodů vede k těkání očí a k neblahému pocitu z celé kompozice. Zmíněný optický střed je dán poměrem zlatého řezu (viz) nebo pravidlem devíti čtyřúhelníků. [i10]   
     
  _____zlatý řez - Ve výtvarném umění se umělci snažili přijít na to, jak co nejlépe rozdělit úsečku či plochu tak, aby výsledná kompozice byla působivá a co nepřirozenější. Tento nalezený ideální poměr byl nazván zlatý řez (sectio aurea). Zlatý řez vznikne rozdělením úsečky (AB) na dvě části tak, že poměr větší části (AX) k menší (BX) je stejný jako poměr celé úsečky (AB) k větší části (AX). Je tedy třeba najít bod X tak, aby AX/BX = AB/AX. Matematicky je třeba najít na jednotkové úsečce takové X, aby platilo, že X/(1-X) = 1/X. Odtud X = (-1+√5)/2 = 0.6180339887... Hledaným zlatým řezem je tedy poměr 1 : 0.618034. Výsledný poměr lze zapsat i 1 : 1.618034. [i10][i02]  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  nová nádrž

20
     
  _____DSM - suchý start (bude dokončeno)  
     
 

_____syndrom nově založené nádrže - Nitrifikační baktérie žijí přisedle na všech možných površích v akváriu - ve dně, na rostlinách, na dekoracích, na skle ... a pochopitelně ve filtru (ideální přísun živin a kyslíku) ... Bohužel, množí se velmi pomalu, takže nebezpečné hladiny amoniaku a dusitanů bývají v nově založeném akváriu odbourány zhruba tak po 4-5 týdnech (viz graf). Pokud dojde ke vpuštění ryb před uplynutím této lhůty, je nutno velmi často měnit vodu, aby nedošlo k úhynu ryb. Celý proces lze (trochu) urychlit buď pomocí násad nitrifikačních bakterií nebo umístěním tzv záběhové ryby (viz).

 
     
  _____záběhová ryba - záběhové ryby se dávají do čerstvě založeného akvária, aby podpořily namnožení nitrifikačních bakterií. Ve "sterilně" čisté nádrži bez ryb trpí nitrifikační bakterie hlady a tudíž se množí velmi pomalu, takže po náhlém vpuštění ryb nemohou efektivně odbourávat toxické N-látky (amoniak, dusitany) a může dojít k otravě ryb (byť došlo ke vpuštění ryb až měsíc po založení akva).  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  problémy

 
     
  _____krupička - kožovcovitost, ichtyoftiriáza. Parazitátŕní onemocnění. původce: nálevník Ichthyophthirius multifiliis (kožovec rybí). Na rybách cizopasí vegetativní fáze vývojového cyklu (trofont). Zavrtává se do kůže ryb a živí se rozrušenou buněčnou drtí. Vzniká zánět až nekrotické změny, častá je též druhotná infekce plísněmi. Jakmile nálevník na rybě dospěje, opustí ji, padá ke dnu a opouzdří se hlenovitou schránkou. V této rozmnožovací cystě (tomont) se postupně rozdělí až na 2000 malých tomitů. Stadium uvolněné z cysty se nazývá theront. Theront aktivně plave, vyhledá si hostitele a cyklus se opakuje. příznaky:  terapie:  (bude dokončeno)  
     
  _____kryptokorynová choroba - Nejde o chorobu v klasickém smyslu slova, ale o reakci na náhlou změnu podmínek. Kryptokoryny jsou totiž na změny poněkud háklivé ... Krásně rostou a odnožují (a to i v celkem mizerně osvětlených nádržích) ... a najednou ... ze dne na den, máte na dně akvária místo bujného porostu hnusnou slizkou kaši. Stačí jen vyměnit větší množství vody, než obvykle ... nebo vyměnit starou zářivku za novou ... a je zle ... co s tím: osušíme slzy, opatrně odsajeme zbytky listů a dáme tomu čas ... kryptokoryny zase obrazí.  
     
  _____rozsivky - Rozsivky neboli "hnědé řasy" ... Oddělení Chromophyta, třída rozsivky (Diatomeae, syn. Bacillariophyceae). Známe cca 12.000 druhů. Jednobuněčné organismy s dvojdílnou křemičitou schránkou, obvykle žijí přisedle, některé jsou i planktonní. vzhled: rezavě hnědé povlaky na sklech akvária a na starších listech rostlin (pokud jsou na většině listů, ukazuje to na stagnaci). rizikové faktory: Obvykle se objevují v čerstvě založených nádržích a v nádržích s nedostatkem světla (vyhovuje jim polostín). Tedy ... alespoň se to píše ve všech možných (starých i nových) knížkách :o) ... Ale například na webu www.rostlinna-akvaria.cz tvrdí opak ... a pak se v tom vyznejte :o). (Mě osobně rozsivky pozlobily dvakrát ... a pokaždé to bylo, když mi odešla jedna ze dvou osvětlovacích ramp). co s tím: přidat na světle (dle moderních akvaristů naopak ubrat? :o), na sklo stačí jakákoliv škrabka nebo jen houbička na nádobí, na očistění rostlin jsou nejlepší okružáci (osobní zkušenost). [07][10][i02]  
     
  _____ruducha - Ruduchy neboli červené řasy (Rhodophyta). V akváriích nejčastěji potkáme rod Compsopogon (jelení paroh, Staghorn Algae)  [ foto1 - foto2  fotky na Google ] a rod Audouinella (černá štětičková řasa) [ foto (můj vlastní výpěstek :o) ] ... rizikové faktory: přerybnění, překrmování, přehnojení, flákání údržby, málo rostlin, převaha pomalu rostoucích rostlin, dřevo, nadbytek železa, nevhodná filtrace, vzduchování, bagrující ryby ... co s tím: existují řešení systémová a řešení nesystémová ... další info viz samostatný článek Ruducha v akváriu.  
     
  _____sinice -  
     
 

_____slepá hladina - tenký, špinavě bílý škraloup, případně film hrající všemi barvami duhy (jako motorový olej v kaluži vody někde na silnici :o). Tvoří ho různé mikroorganismy (bakterie, kvasinky?), prach (ze vzduchu), tuk (např. z krmení) a jiné fujtajbly ... Při doteku se láme na malé či větší kousky, které se po určitém čase zase spojují. Vzniká při nedostatečném pohybu hladiny. čemu to vadí: No ... jednak to dost hnusně vypadá ... a druhak to prý omezuje výměnu plynů mezi vodou a vzduchem ... co s tím: 1) odstranění pomocí papíru či sklenice (s tím papírem je to pěkná pakárna :o) 2) čeření hladiny (vzduchování, vývod z filtru na úrovni hladiny) 3) hladinový sběrač nečistot (skimmer) ...

 
     
 

_____vodoléčba - slangové označení výměny vody v akváriu.  Stejně jako u počítače mnohdy stačí použít (primitivní) restart (a je po problému), tak i u akvária mnoho zdánlivě neřešitelných problémů dokáže vyřešit úplně obyčejná, poctivá (tj. pravidelná) výměna vody. Samozřejmě vždy jen částečná. Řečeno s klasikem ... Jak primitivní! Ale jak účinné! :o)

 
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  fauna (živočišstvo)

 
     
  anatomie a fyziologie ryb  
     
  _____linea lateralis - postranní čára, "dalekohmatný" orgán, umožňující orientaci ryby v kalné vodě a za tmy. Voda může pronikat jemnými otvůrky do podélného kanálku pod šupinami, v němž nervová zakončení zaznamenávají chvění vody.  
     
  _____ploutve - rozlišujeme párové (prsní a břišní) a nepárové, liché (hřbetní, ocasní a řitní). Některé ryby ještě mívají mezi hřbetní a ocasní ploutví ploutev tukovou. Některým druhům mohou některé ploutve chybět nebo naopak mohou být zdvojené (hřbetní, řitní). Poznámka: Tohle si neodpustím :o) ... jen takové drobné upozornění ... Tykadla ... mají (například) motýli ... terčovci (ani skaláry a čichavci) žádná tykadla nemají :o) ... to jsou břišní ploutve (narážka na jednu intenetovou diskusi, kde jsem byl napomenut, že lpím na blbostech :o) ...  
     
  _____plynový měchýř - neslouží k dýchání. Vznikl fylogeneticky jako vychlípenina hřbetní části hltanu s funkcí hydrostatického orgánu. Má stěny bohatě prokrvené vlásečnicemi. Umožňuje regulovat hustotu těla ryby podle specifické hmotnosti příslušné vrstvy vody, v níž se ryba nachází.  
     
 

_____poikilotermie - "studenokrevnost" – závislost metabolismu živočichů na teplotě prostředí. Poikilotermní jsou všichni bezobratlí, z obratlovců ryby, obojživelníci a většina plazů. Jejich termoregulační schopnosti jsou minimální, a proto se jejich tělesná teplota mění podle změn teploty prostředí. (řec. poikilos pestrý; thermos teplo), opak: homoiotermní

 
     
  _____přídavné dýchání - ryby žijící ve vodách s velmi nízkým obsahem kyslíku a ryby obojživelné vyvinuly různé přídavné dýchací orgány sloužící k dýchání vzdušného kyslíku. U některých druhů je toto dýchání jen doplňkové, jiné druhy (ačkoliv mají zachované žábry) jsou na něm závislé a v případě nemožnosti nadechnutí na hladině se utopí. Labyrintky (ryby podřádu Anabantoidei) získaly své jméno podle labyrintu, kostěného lamelovitého útvaru vzniklého z horní části prvního žaberního oblouku a pokrytého hustě prokrvenou sliznicí. Mezi labyrintky paří i lezoun indický (Anabas testudineus), který opouští vodu a dokáže se pohybovat až několik set metrů po souši. Období sucha přežívá zahrabaný v bahně. Někteří sumci, a to pancéřníčci (čeleď Callichthyidae) a někteří krunýřovci (čeleď Loricariidae) vyvinuli střevní dýchání. Vzduch na hladině polykají, bublina prochází trávicím traktem a v určité části střeva (u některých krunýřovců v žaludku) dochází k výměně plynů. Vzduch pak vychází z těla řitním otvorem. Jiní sumci, keříčkovci (čeleď Clariidae), vyvinuli další typ přídavného dýchání. Je jím keříčkovitý útvar vzniklý z druhého až čtvrtého (někdy jen druhého a čtvrtého) žaberního oblouku a vybíhající dozadu do protažené žaberní dutiny. Keříčkovci často opouští vodu a na souši i hledají potravu. Keříčkovci čeledi Heteropneustidae mají k dýchání vzdušného kyslíku dvě dlouhé vakovité trubice vybíhající dozadu podél páteře. I oni jsou schopni pohybovat se po souši.  
     
  _____rybí oko - Ryby mají komorové oči bez víček. Vzhledem k omezené viditelnosti ve vodním prostředí je rybí oko v klidu zaostřeno na blízko. Přeostření na dálku se neprovádí změnou tvaru čočky, jako např. u savců, ale přiblížením celé čočky směrem k sítnici. Ryby vnímají přibližně stejný rozsah vlnových délek světla jako lidé, tedy asi 400-750 nm. Většina ryb vidí barevně. Světlo o kratší vlnové délce ale hůře proniká vodním sloupcem, a proto řada druhů žijících ve větších hloubkách či kalných vodách nemá schopnost vnímat červenou barvu. Ryby trvale žijící v úplné tmě mívají oči částečně nebo zcela redukovány.  
     
  _____žábry - primárním dýchacím orgánem ryb jsou čtyři páry žaber umístěné na kostěných žaberních obloucích v žaberní dutině. Žábry jsou tvořeny bohatě prokrvenými žaberními lístky s velmi jemnou kapilární sítí. Krev a voda omývající žábry jsou zde odděleny jen velmi tenkou kapilární stěnou, která umožňuje výměnu dýchacích plynů prostou difúzí na základě rozdílu parciálních tlaků. Kromě dýchání se žábry významně podílí i na vylučování odpadních dusíkatých látek (zejména ve formě amoniaku), a udržování rovnováhy vody a iontů.  
     
  rozmnožování ryb  
     
  rozmnožování živočichů (obecně)  
     
  _____dimorfismus sexuální - pohlavní dvojtvárnost. U gonochoristů se samci a samice liší jednak svými gonádami (primární pohlavní znaky), jednak řadou anatomických a morfologických sekundárních pohlavních znaků (sekundárních proto, že jejich přítomnost je závislá na znaku primárním). U některých gonochoristů sexuální dimorfismus chybí - obecně jde o živočichy málo pohyblivé, o jedince opačného pohlaví, kteří se nevyhledávají (oplození gamet probíhá volně ve vodě) a nepečují o potomstvo.  
     
  _____gonochorismus - jednopohlavnost. Každý jedinec tvoří jen jeden typ gamet (pohlavních buněk) - samčí nebo samičí. Jednopohlavnost existuje zejména u vývojově dokonalejších živočichů (hlavonožci, členovci, obratlovci), ale i u rostlin - viz dvoudomé rostliny.  
     
  _____hermafroditismus - Hermafrodit (též obojetník) je živočich schopný produkovat současně vajíčka i spermie. Hermafrodit má buďto varlata i vaječníky, nebo jsou oba tyto orgány nahrazeny tzv. obojetnou pohlavní žlázou (ovotestis). K hermafroditům patří mnozí měkkýši (mimo hlavonožců a mlžů), ploštěnci, kroužkovci, pláštěnci, ale i třeba některé ryby. V botanice je obdobou hermafrodita jednodomá rostlina, tj. rostlina, která vytváří buďto oba typy květů (samčí i samičí), nebo květy oboupohlavní. V říši rostlin toto uspořádání převládá. Termín pochází z řecké mytologie, podle které Hermafrodítos, syn bohů Herma a Afrodity, srostl s nymfou Salmakis v jedinou oboupohlavní bytost.  
     
  _____partenogeneze - vývoj vajíčka bez účasti spermie. Rozšířena u forem přisedlých a parazitických (malá hustota populace - malá pravděpodobnost setkání gamet), ale také jako rychlá forma množení za příhodných podmínek (mšice, vířníci). Nalézáme ji u četných zástupců bezobratlích, z obratlovců u některých ryb. Partenogeneze může být jediným způsobem rozmnožování (někteří vířníci a korýši), nebo může být příležitostná. Partenogeneticky vznikají buď jen samice (telytokie), nebo jen samci (arrhenotokie), ale i obě pohlaví (amfitokie). Partenogeneze může být diploidní (jedinec má diploidní sadu chromozómů) nebo haploidní ... (aneb zapomeňte na to, že samice je XX a samec XY - je to trochu /o dost/ složitější :o) ...  
     
  _____receptaculum seminis - orgán sloužící k uchovávání spermií. Mají ho téměř všichni bezobratlí. (Jen pro ilustraci - včelí královna se páří jen jednou za život a samčí pohlavní buňky si v receptaculu udrží životaschopnost po celý její 4-5letý život).   
     
  _____sebeoplození - Sebeoplození je zvláštní případ rozmnožování hermafroditů. Je poměrně vzácné, vyskytuje se především u takových organismů, které nemají kvůli svému způsobu života možnost sehnat partnera k páření (endoparazité, např. tasemnice). K sebeoplození dochází také u samosprašných rostlin.  
     
  ryby aneb když se řekne ...  
     
  _____otík - Otocinclus affinis, česky krunýřovec jednopruhý. Potravní specialista - živí se výhradně řasami (což ovšem bývá některými akvaristy zpochybňováno). Dorůstá cca 5cm - je tedy vhodný i do menších nádrží. Pozor na zdravotní stav ryb při nákupu - jedná se o importované ryby, které většinou přicházejí do obchodu natolik podvyživené a oslabené, že aklimatizaci v novém prostředí zvládá jen velmi málo jedinců.  
     
  _____SAE - Crossocheilus (dříve též Epalzeorhynchus) siamensis, česky parmička černopruhá. SAE je zkratka ze Siamese algae eater - siamský požírač řas. Tento název zároveň vysvětluje, proč si ji lidé pořizují. Dorůstá až 15cm, dožívá se až 10 let. V zajetí se nerozmnožuje - všechny ryby pocházejí z importů. Velmi dobrý skokan (zakrývat akvárium!) a velmi dobrý a rychlý plavec (osobně nedoporučuju pořizovat do nádrže pod 1,5m délky). Další info viz zde.  
     
  _____thorakát - Megalechis thoracata (= nový, platný název), dříve Hoplosternum thoracatum, česky pancéřníček kropenatý. Dorůstá až 18 cm - naprosto nevhodný do malých nádrží (!!!) Robustní, ale mírumilovný. Před třením si staví pěnové hnízdo. A také velice rád bagruje ve dně :o) ... díky němu jsem vlastně vymyslel a začal používat "horácomatky" ... Další info.  
     
  plži alébrž šneci  
     
  _____ampulárie - viz měchýřovka. Pozor na záměnu ampulárie x ampulárka : měchýřovka východní (Ampullaria australis, ampulárie) x ampulárka okružákovitá (Marisa cornuarietis, německy Pflanzenkiller - zabiják rostlin). Tahle záměna by vás (resp. vaše rostliny) mohla fakt mrzet ... blíže viz zde.  
     
  _____helenka - Clea helena (dříve Anentome Helena), česky surmovka vražedná ... v současnosti velmi populární dravý plž používaný k přirozené likvidaci přemnožených okružáků, levatek a spol. Svou kořist vysává. Ulita je kuželovitá, hnědožlutě pruhovaná. Surmovky jsou odděleného pohlaví. Další info viz zde. (P.S. Neodpustím si podotknout, že nasazení helenky není systémové řešení, tj. neřeší příčinu přemnožení likvidovaných šneků ... )  
     
  _____měchýřovka - Pomacea bridgesii (dříve Ampullaria australis), česky měchýřovka východní. Největší plž běžně chovaný v akváriích. Je odděleného pohlaví (gonochorismus) a také je to jediný vodní plž, kteý klade svá vajíčka mimo vodu. Dýchat může žábrami i plicními vaky. Vzduch může nasávat vysunovatelnou trubicí (šnorchl, správně sifon). Pozor - neplést měchýřovku (plž) a měchýřku (mech :o) ... Další info viz zde.  
     
  _____okružák - Planorbarius corneus (okružák ploský), resp. Planorbella duryi (okružák kanadský). Druhý jmenovaný je patrně nejrozšířenějším plžem v našich akváriích. Snadno se množí (a přemnožuje - zejména při nadbytku potravy, tj. při překrmování ryb). Barva ulit (i těla) je velmi různá (nejoblíbenější je patrně červená). Hermafrodit. Patří mezi plicnaté plže (musí se nadechovat nad hladinou). Další info viz zde, zde a zde.  
     
  _____piskořka - Melanoides tuberculatus, česky piskořka věžovitá. Živorodý (resp. vejcoživorodý) plž s podlouhlou, špičatou ulitou. Piskořky jsou teplomilné a světloplaché, přes den jsou zahrabané v substrátu, který prokypřují. V noci vylézají a šmejdí po akváriu. Hromadný úprk ze dna (i během dne) signalizuje problém s kvalitou vody. Údajně se rozmnožuje i partenogeneticky (viz). Další info viz zde.  
     
  krevetky  
     
  _____cheryna - Neocaridina heteropoda var. Red (dříve Neocaridina denticulata var. "Red Cherry") ... velmi oblíbená, nenáročná krevetka, kterou zvládne chovat (i množit) i úplný začátečník. Další info viz zde.  
     
  _____japonika - Caridina multidentata (dříve Caridina japonica). Krevetka, jejíž chov velmi zpopularizoval Takashi Amano (odtud též název Amanova krevetka) Vynikající čistič. Velikost až 5cm. Bohužel, v běžných akvarijních podmínkách se nemnoží (larvy potřebují ke svému vývoji brakickou vodu). Další info viz zde a zde (velmi podrobný text, včetně poznámek k odchovu).  
     
  _____krystalka - Caridina cantonesis sp. Crystal Red. Krásná, nápadně pruhovaná krevetka. Bohužel, mnohem náročnější na parametry vody, než často chované krevetky rodu Neocaridina. Další info viz zde.  
     
  obojživelníci  
     
  _____axolotl - axolotl mexický (Ambystoma mexicanum). Obojživelník, který dosahuje pohlavní dospělosti již v larvárním stadiu (neotenie). Vypadá jako přerostlý pulec (viz vnější, keříčkovité žábry a ocas s kožním lemem). Velikost 25-35cm. V zajetí se dožívá až 25 let. Většinou se chová albinotická forma. Další info viz zde.  
     
  _____čolek  - v Čechách nejrozšířenější je čolek obecný (Triturus vulgaris). další info, video. Čeští obojživelníci jsou (všichni) zákonem chránění, ale občas lze v akvaristice narazit na něco z Japonska (Cynops ensicauda - čolek mečoocasý, Cynops pyrrhogaster - čolek ohňobřichý) nebo z Číny (Cynops orientalis -  čolek východní/čínský). Další info viz zde.  
     
  _____drápatečka - drápatečka Beottgerova (Hymenochirus boettgeri), příp. drápatečka malá (Hymenochirus curtipes). Maličká žabka žijící trvale ve vodě (velikost do 5cm). Na předních i zadních nohách má mezi prsty plovací blány. Další info viz zde a zde.  
     
  _____drápatka - drápatka vodní (Xenopus laevis). Žabka žijící trvale ve vodě. Velikost 10-15cm (sameček bývá menší). Na předních nohách nemá mezi prsty plovací blány. V zajetí se chová přírodní i albinotická forma. Další info viz zde.  
     
  _____žebrovník - žebrovník Waltlův (Pleurodeles waltl). Patrně největší ocasatý obojživelník Evropy (až 30cm). Další info viz zde.  
     
  živé krmení  
     
  _____koretry - sklovitě průhledné larvy pakomárů rodu Chaoborus, dlouhé až 16mm. Pohybují se vodorovně, mrskavým pohybem ve tvaru osmičky.  Jsou dravé, živí se drobným planktonem, mohou napadat i malý plůdek ryb. Jsou poměrně tuhé a vhodné spíše pro větší nebo středně velké ryby. Při zkrmování (po předchozím rozmražení) se ihned nepotápí, ale většinou vydrží poměrně dlouhou dobu plavat na vodní hladině. [07][i16]   
     
  _____patentky - červené larvy pakomárů rodu Chironomus o délce 1-2 cm. Žijí ve dně, plovou-li ve volné vodě, charakteristicky esovitě švihají celým tělem. Živé jsou k dostání v obchodech jen velmi výjimečně. Pokud je přesto náhodou seženeme živé, skladujeme je v chladu na misce s trochou vody a zkrmujeme maximálně do jednoho týdne. Při každodenním čištění proplachujeme na husté síťce pod mírným proudem tekoucí vody. Bez problémů dostupné jsou pak mražené patentky. Po rozmrazení mají mít červenou barvu. Pokud jsou zbarvené do hněda, jedná se o patentky uhynulé již před zmrazením či opakovaně rozmrazované a takové jsou pro krmení ryb nevhodné!  [07][i16]   
     
  nezvaní hosté  
     
  _____lasturnatka - Lasturnatky (Ostracoda) jsou několik mm velcí korýši (kmen členovci /Arthropoda/, podkmen korýši /Crustacea/, třída lasturnatky). Na Zemi se poflakují už přes 500 milionu let (tj. od prvohor). Nečlánkované tělo, uzavřené v dvouchlopňové schránce, nese 7 párů končetin, z toho 5 hlavových a 2 tělní. Žijí v moři, ve sladkých vodách, jeden druh v lesní půdě. Většina lasturnatek snáší vejce buďto rovnou do vody (plankton) nebo je lepí na rostliny či objekty u dna. Některé druhy je uchovávají ve schránce. Z vejce se vylíhne naupliová larva, od začátku s tvrdou schránkou. Larva se před dospělostí svlékne osmkrát. Známo 1500 druhů. V ČR žije asi 120 druhů. Ad akvárium: Pokud se jich budete chtít zbavit (prý dokáží umořit i dospělou ampulárii), může to být docela problém. Vajíčka přežijí snad úplně všechno, včetně vyschnutí nádrže. V nádrži bez ryb (krevetkárium) jste bez šance. Ani rybám moc nešmakují (jsou moc tvrdé), ale když je (pořádný) hlad ... Další info viz zde a zde.  
     
  _____nezmar -  např. nezmar zelený (Hydra viridissima). Oddělení láčkovci (Radiata), kmen žahavci (Cnidaria), třída polypovci (Hydrozoa). Nezmar žije přisedle, tělo je tvořeno nohou a ústním terčem, který obklopuje 6 až 12 chapadel. Mimořádně může dorůst až 30 mm. Rozmnožování je buď pohlavní (je to hermafrodit) nebo nepohlavní (vegetativní) - pučením.  Živí se planktonem, napadat může i rybí potěr. Má neuvěřitelnou schopnost regenerace (odtud jeho jméno) - z každého kousku jeho těla může vyrůst nový jedinec - takže mechanické odstraňování často vede k ještě většímu namnožení. K likvidaci se používají (vyhladovělé) labyrintky nebo chemie. Další info a fotografie viz zde, zde a zde.  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  flóra (rostlinstvo)

 
     
  anatomie rostlin - úvod  
     
  _____rostlinná buňka - patří (společně s buňkou hub a živočichů) mezi buňky eukaryotické. Každá eukaryotická buňka má následující organely: cytoplazmatickou membránu (ohraničující vnitřní prostředí buňky - cytoplazmu), jádro, mitochondrie, ribozomy, endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát. Rostlinná buňka má navíc : buněčnou stěnu, vakuoly a plastidy (chloroplasty, chromoplasty, leukoplasty). (bude dokončeno)  
     
  _____rostlinná pletiva - soubory buněk stejného tvaru i stavby, přizpůsobené k plnění určité funkce. Pletiva lze dělit podle různých kritérií: 1) podle schopnosti dělení (dělivá, trvalá), 2) podle tvaru a tloustnutí buněčných stěn (parenchym, kolenchym, sklerenchym) 3) podle původu a převládající funkce (dělivá, krycí, provětrávací, nasávací, vyměšovací, vodivá, zpevňovací, asimilační, zásobní). (bude dokončeno)  
     
  _____rostlinné orgány - soubory pletiv vytvářejí orgány. Rozlišujeme orgány vegetativní a generativní. Orgány vegetativní U cévnatých rostlin (kapraďorosty a semenné rostliny) se vyvinuly kořen, stonek a list, zajišťující výživu, růst a výměnu látek s okolím. U některých řas a mechorostů je nahrazují orgány analogické - rhizoidy (příchytná vlákna), kauloidy (lodyžky) a fyloidy (lístky). Orgány reprodukční (generativní) - produkující pohlavní buňky (gamety) - u krytosemenných rostlin jde o květ, semeno a plod, ktré slouží k rozmnožování, rozšiřování a udržení druhu na daném stanovišti.  
     
  anatomie rostlin - vybrané pojmy  
     
  _____kutikula - ochranná vrstva pokožky (epidermis) nadzemních orgánů. Kutikula je tvořena látkou tukovité povahy - kutinem. Na povrchu může být ještě pokryta voskem. Kutikula výrazně snižuje ztráty vody výparem. (Submerzní rostliny ji pochopitelně netvoří).  
     
  _____meristém - dělivé pletivo. Pro buňky meristému je charakteristické velké jádro, značné množství cytoplazmy a vysoká intenzita látkové výměny. Z původního dělivého pletiva (protomeristému) vznikají prvotní (primární) meristémy. Vyskytují se ve vegetačních vrcholech kořenů a stonků a v listech. Pro rostliny mají velký význam i druhotné (sekundární) meristémy, které vznikají obnovením dělivé funkce již rozlišených, trvalých pletiv. Nejdůležitější jsou kambium a felogén, vyskytující se u druhotně tloustnoucích rostlinných orgánů.  
     
  fyziologie rostlin  
     
  _____emerzní - drtivá většina akvarijních rostlin nejsou typické vodní rostliny (tj. rostliny žíjící výlučně pod vodou), nýbrž rostliny obojživelné, které se adaptovaly na život v záplavových oblastech a mohou vegetovat jak nad vodou (emerzní - vynořená forma), tak pod vodou (submerzní - ponořená forma). Pěstírny dávají přednost emerznímu pěstování - "ve skleníku" (rostliny se snáze pěstují i množí právě emerzně a je to i méně ekonomicky náročné). Není třeba je kvůli tomu zatracovat - většina emerzních rostlin nemá po přemístění pod vodu s přechodem na submerzní formu žádný problém (jde zejména o vytvoření nových /někdy i dost odlišných/ listů). Ovšem pozor! Toto vše neplatí o terarijních či pokojových rostlinách, které se v akvaristikách prodávají taktéž. Tyto rostliny netvoří submerzní formu a dříve či později pod vodou uhynou. Využívají se jen k dočasnému "zkrášlení" nádrže (Diffenbachia, Dracaena, Hemigraphis, Chlorophytum, Selaginella, Syngonium atd.).  
     
  _____submerzní - viz emerzní  
     
  systematika rostlin  
     
  rozmnožování rostlin  
     
  _____kleistogamie - samooplození v nerozvinutém květu. Setkat se s ní můžeme např. u kryptokoryn - jejich květenství (toulec) nevyrůstá nad hladinu a zůstává nerozvinuté pod vodou. Typické též u Barclaya longifolia.  
     
  _____rozmnožování generativní - rozmnožování pohlavní - stručně řečeno, rozmnožování ze semen. Semeno vzniká oplodněním samičí pohlavní buňky (vajíčko) samčí pohlavní buňkou (pylové zrno).  
     
  _____rozmnožování vegetativní - rozmnožování nepohlavní - spočívá v oddělování částí mateřské rostliny buď přirozeně (odnože, dceřinné rostliny) nebo uměle (řízkováním). Nově vzniklé rostliny (tzv. klony) jsou geneticky identické s mateřskou rostlinou.  
     
  sázení rostlin  
     
 

_____horácomatka - určitě nejsem první, koho to napadlo, ale přinejmenším jsem použití kovových matek (jakožto zátěže rostlin v akváriu) trochu zpopularizoval ... Název jsem nevymyslel já, vznikl spontánně na chatu rybicky.net. ... Ne každý si myslí, že je to dobrý nápad, ale ... nikdy jsem je nikomu do akvárka necpal :o) ... kdo nechce, ať nechá bejt ... Buď jak buď, horácomatky se hodí přinejmenším: 1) do nádrží s holým dnem (chovné a karanténní nádrže), 2) k robustním a bagrujícím rybám, 3) k zatížení anubisů a mikrosoria - pokud je nechceme připevňovat k podkladu.  / foto - další info /

 
     
  _____kobercovka - kobercovky jsou rostliny malého vzrůstu (cca do 10cm), v akváriu se využívají na tvorbu velmi efektních trávníčků, resp. koberečků. Dobře prosperující trávník vyžaduje kvalitní (a přiměřeně jemný) substrát, dostatek světla a pravidelnou péči (sestříh a probírku - kvůli zahnívání). Za všechny jmenujme např. Eleocharis parvula, Hemianthus callitrichoides, Glossostigma elatinoides, Lilaeopsis brasiliensis, Echinodorus (Helanthium) tennelus, Riccia fluitans, Pogostemon helferi, Staurogyne repens ... Pozor, husté instantní koberečky v plastových vaničkách (Rataj) je třeba rozdělit a (pinzetou) sázet jednotlivé rostlinky, jinak to shnije ...  
     
  _____plovoučka - slangové označení pro rostliny plovoucí (díky svým vzdušným pletivům /aerenchym/) na hladině akvária. Nejznámější jsou okřehek (Lemna) nepukalka (Salvinia), babelka (Pistia), tokozelka (Eichhornia), voďankovec (Limnobium)  
     
  _____solitér - samostatně stojící rostlina. Solitérně se sází především velké, růžicovité rostliny (hl. rod Echinodorus, Aponogeton, Nymphaea apod.) ... Solitéry se vysazují jako dominanty na významná místa v nádrži.  
     
  _____stonkovka - stonková rostlina, rostlina s olistěnou lodyhou. Stonkovky se většinou sází do skupin - buď umístíme každou rostlinu do vlastní jamky (vhodné zejména tehdy, pokud je lodyha - díky velkým listům - příliš široká, viz např. Hygrophila guyanensis), anebo můžeme do společné jamky zasadit několik kusů současně (lodyhy s drobnými listy, viz např Rotala wallichii). Vzdálenost mezi jednotlivými jamkami se nazývá spon.  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  fyzika

 
     
  veličiiny a jednotky  
     
  _____Horác - Horác (Hc), jednotka zpomalení :o). Další info viz PharmDr. Viktor Přibyl, toho času lékárník kdesi na Blanensku :o) ...  
     
  _____lumen - lumen (lm) je hlavní jednotkou světelného toku. Lumen je definován jako světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svítivost je ve všech směrech 1 kandela. (bude dokončeno) [i02]   
     
  _____lux - lux (lx) je jednotka intenzity osvětlení. Jedná se o osvětlení způsobené světelným tokem 1 lm dopadajícím na plochu 1 m². (bude dokončeno) [i02]   
     
  jevy a pojmy  
     
  _____difuze - samovolné pronikání částic jedné látky mezi částice druhé látky. Je důsledkem tzv. tepelného pohybu částic (Brownův pohyb) a ten je závislý pouze na teplotě (zcela ustává až při dosažení tzv. absolutní nuly). Platí, že pokud se částice mohou pohybovat, pohybují se ve směru koncentračního spádu - tedy z míst s větší koncentrací do míst s menší koncentrací - a to tak dlouho, dokud nedojde k vyrovnání koncentrace v celém dosažitelném prostoru. (Poznámka: Nedifunduje jen jedna látka do druhé. Proces je pro látku a rozpouštědlo vzájemný).  
     
  _____entropie - míra neuspořádanosti systému. Čím větší entropie, tím menší vnitřní energie. Obecně se všechny systémy snaží dosáhnout minimální vnitřní energie (tj. maximální neuspořádanosti). (Z tohoto hlediska je živý organismus resp. život jako takový pouhá místní, časově omezená anomálie :o))) ...  
     
  _____osmóza - Osmóza je specifickým případem difuze. Difuze je zároveň podstatou a hybnou silou osmózy a veškerých osmotických jevů. V tomto případě jsou dva roztoky o různých koncentracích od sebe odděleny polopropustnou (semipermeabilní) membránou, kterou může procházet pouze rozpouštědlo. Aby mohlo dojít k vyrovnání koncentrací, "tlačí" se molekuly rozpouštědla do koncentrovanějšího roztoku. Proces se zastaví, pokud 1) je dosaženo stejných koncentrací na obou stranách membrány nebo 2) pokud koncentrovanější roztok vystoupá do takové výše (nad hladinu méně koncentrovaného roztoku), že se osmotická síla vyrovná síle gravitační.  
     
  zákony  
     
 

_____Archimédův zákon - Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která se rovná tíze kapaliny tělesem vytlačené ... jó, stará dobrá základka :o) Na to vytlačování vody nezapomeňte, až budete strkat pazouru do nějakého toho miníčka ... aby vám to nepřeteklo (mně už se to stalo :o) ... Co se toho nadlehčování týče, ... to dělá problém u nedostatečně nasátých kořenů a u polystyrenového pozadí. Někde jsem četl, že objemné 3D pozadí z polystyrenu po napuštění akva zničilo podélnou výztuhu u akvária (!)

 
     
 

_____Fickův zákon - (První) Fickův zákon (zjednodušeně) říká: Rychlost difůze = difůzní koeficient x koncentrační spád. Difůzní koeficient závisí na teplotě. Při konstantní teplotě tedy platí, že rychlost difuze je přímo úměrná rozdílu koncentrací.

 
     
  _____Henryho zákon -  
     
  _____zákon spojených nádob - triviální záležitost, kterou tu asi nemá smysl nějak sáhodlouze vysvětlovat ... zkrátka ... ve spojených nádobách dochází k vyrovnání hladin. (To je celé :o) ... Kde se s tím setkáme v akvaristice? Samozřejmě při odkalování a výměně vody (využíváme rozdílu hladin mezi akváriem a kbelíkem (například). Pak také u nejrůznějších typů filtrů (např. HMF, závěsný, dokonce i kanystrový).  
     
  _____2. termodynamický zákon - Interpretací má mnoho, pro akvaristiku je důležitá ta, která říká, že všechny systémy samovolně směřují k maximální možné míře entropie (neuspořádanosti). Aplikováno na akvárium: systém s různými koncentracemi téže látky (díky difuzi) samovolně směřuje do homogenního stavu (s jedinou koncentrací).  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  chemie

 
     
  obecné pojmy  
     
  vybrané parametry vody  
     
  vybrané chemické substance  
     
  _____aktivní uhlí - adsorbent s obrovským aktivním povrchem. (pro představu ... kávová lžička (cca 5g) aktivního uhlí představuje povrch s plochou fotbalového hřiště (cca 100 x 70m). (blíže viz článek Akvárium a chemie : aktivní uhlí   (fakta, mýty a pověry)  
     
  _____amoniak - čpavek, NH3. U ryb konečný metabolit odbourávání dusíkatých látek (ryby nevylučují močovinu /jako my/ ani kyselinu močovou /jako ptáci/). Amoniak se ve vodě nachází jednak ve formě molekulární (NH3), jednak jako amonný iont (NH4+). Vzájemný poměr těchto dvou forem závisí na hodnotě pH a na teplotě (čím nižší pH a teplota, tím větší podíl amonného iontu). Na rozdíl od amonného iontu, molekulární amoniak snadno proniká přes tkáňové bariéry a je pro ryby silně jedovatý - nejvyšší přípustná koncentrace (HNP) amoniaku pro kaprovité ryby je 0,05mg/l, pro lososovité jen 0,0125mg/l. Citlivost ryb vůči amoniaku navíc stoupá se snižující se koncentrací kyslíku.  
     
 

_____dusitany - soli kyseliny dusité, nitrity (NO2). V akváriu dusitany vznikají při nitrifikaci - jako první stupeň oxidace amoniaku. Dusitanové ionty se vstřebávají do organismu ryb především přes tzv. chloridové buňky žaber. V krvi se vážou na hemoglobin, vzniká methemoglobin, neschopný přenášet kyslík. Toxicita dusitanů pro ryby je velmi rozdílná. Letální koncentrace se pohybují v rozmezí 0,3 - 300mg/l v závislosti na mnoha faktorech (druh, věk, kvalita vody a další). Nejvýznamnějším faktorem ovlivňujícím toxicitu dusitanů je koncentrace chloridů ve vodě (kompetice s dusitany na chloridových buňkách). V nově založeném akváriu se nárůst dusitanů zpravidla řeší častými výměnami vody, v rybích sádkách a jiných velkochovech se preventivně zvyšuje koncentrace chloridů na 100mg/l (minimálně).

 
     
 

_____dusičnany - soli kyseliny dusičné, nitráty (NO3). V akváriu vznikají při nitrifikaci oxidací dusitanů, tedy jako 2. stupeň oxidace amoniaku. Dusičnany jsou ve vodě za oxických podmínek stabilní. Samy o sobě jsou pro ryby málo škodlivé - nejvyšší přípustná konc. pro kaprovité ryby je 80, pro lososovité 20mg/l. Nebezpečí dusičnanů ve vodě spočívá hlavně v tom, že jsou potenciálním zdrojem dusitanů. Norma (tj. maximum) pro vodovodní vodu činí 50mg/l (pro některé ryby toxická hodnota!). Způsoby snížení dusičnanů v akváriu: 1) výměna vody (pochopitelně pouze za předpokladu, že vstupní voda obsahuje méně dusičnanů, než voda v akváriu :o) 2) zvýšení počtu rostlin 3) speciální náplně filtrů 4) denitrifikační filtr (odbourání dusičnanů na plynný dusík)

 
     
 

_____hypermangan - manganistan draselný, KMnO4. Vzhled: fialové krystaly. Silné oxidační činidlo (manganistan se velmi ochotně redukuje na oxid manganičitý /burel/, příp. až na oxid manganatý). V akvaristice se používá k ošetření (zejména k odšnečení) nově donesených rostlin. Šnečí vajíčka bohužel neničí. Roztok manganistanu by měl mít slabě růžovou barvu (stačí několik zrníček do lavóru). Pokud je fialový až černý, je příliš silný a může rostliny poškodit. Lázeň může trvat i několik hodin. Lze zakoupit například v lékárně (10g cca 30,-Kč).

 
     
  _____jedlá soda - hydrogenuhličitan sodný, NaHCO3, (bude dokončeno)  
     
  _____jedlá (kuchyňská) sůl - chlorid sodný, NaCl. V akvaristice se může použít : 1) na podporu tvorby ochranného kožního slizu u nově zakoupených ryb (tj. jako prevence zaplísnění) ... 2) u nově založených nádrží (chloridy snižují toxicitu dusitanů tím, že jim brání ve vstřebávání) ... 3) při léčbě krupičky (viz) ... (bude dokončeno)  
     
  _____SAVO - směs chlornanu sodného NaClO (<5%) a hydroxidu sodného NaOH (<2%). Pozor - žíravina. Leptá kůži, poškozuje oči. Chlornan je velmi silné oxidační činidlo (velmi ochotně se redukuje na mnohem stálejší chlorid). V kyselém prostředí uvolňuje chlor. V akvaristice se používá např. k dezinfekci nádrží a k odstraňování řas z tuholistých rostlin (anubisy) - koncentrace 1:20 (1 díl Sava, 20 dílů vody), rostliny ponořit na 3-4 minuty, poté důkladně opláchnout (osprchovat). Poznámka: používejte Savo Original (bez přídavku tenzidů a parfémů).  
     
  hnojiva  
     
  _____oxid uhličitý CO2 - jedna ze základních živin (zdroj uhlíku), "palivo" pro fotosyntézu. (bude dokončeno)  
     
  _____hořká sůl - heptahydrát síranu hořečnatého MgSO4·7H2O, též epsomská sůl. Vzhled: bílá krystalická látka Použití: široké :o) ... jako projímadlo, koupelová sůl, do nátěrů proti okusu zvěří, HNOJIVO. Pozor! Glauberova sůl (sal mirabilis), která je také hořká (a má také projímavé účinky), je něco úplně jiného - dekahydrát síranu sodného Na2SO4·10H2O - na internetu se dají nalézt totální nesmysly a běžně dochází k záměně.  
     
  _____PMDD - receptura pro domácí přípravu akvarijního hnojiva, vyvinutá v roce 1996 P. Searsem a K. Conlinem. PMDD je zkratka z "Poor Man's Dupla Drops" - "hnojivo Dupla pro nemajetné" (firma Dupla je značkový výrobce akvarijních hnojiv a techniky). Velmi častý (i když nepřesný) překlad je "kapkové hnojivo chudého muže". Hlavní výhody: 1) nízká cena (oproti většině komerčních hnojiv), 2) možnost úpravy složení dle individuálních potřeb konkrétního akvária. Složení: hořká sůl - heptahydrát síranu hořečnatého MgSO4·7H2O /33g/ (u tvrdé vody lze vynechat  nebo dát méně - nutno vyzkoušet) + síran draselný K2SO4 /14g/ (draslík bývá často limitujcím prvkem - při úpravě vodovodní vody se odstraňuje) + dusičnan draselný KNO3 /6g/  (jen pokud je v akvárku hodně rostlin a málo ryb, resp. pokud dusičnany klesnou pod 5mg/l) + směs chelatovaných mikroprvků (Plantex CSM /9g/, Plantex CSM+B /9+0,6g/ nebo Tenso coctail /15g/. Příprava: všechny složky rozpustit ve 400ml (nejlépe destilované) vody. Dávkování: 5ml roztoku na 100 litrů vody (v podstatě maximální dávka - pro hodně zarostlá akvária). Uchovávání: v chladu a temnu. Spotřebujte do: měsíce [i02][i13]  
     
 

_____sanytr - ledek, dusičnan draselný, KNO3. Vzhled: bílá krystalická látka. V akvaristice se používá jako hnojivo (zejména u silněji osvětlených a bohatě zarostlých nádrží, ve kterých bujně rostoucí rostliny dokáží dusičnany velmi rychle srazit až na nulu). Rostlinkáři se většinou snaží držet dusičnany na nějakých 10-20mg/litr. Pořídit se dá v drogerii jako tzv. rychlosůl, sanytr (též salnytr) - používá se k nakládání masa před uzením (kód E252), případně k výrobě střelného prachu a rachejtlí (poznámka pro pošuky, kteří si myslí, že mají zbytečně mnoho prstů). Cena cca 10,-Kč za 70g.

 
     
  léčiva  
     
  _____acriflavin - akridinové barvivo s bakteriostatickým a fungistatickým účinkem. Mechanismus účinku: Acridinová barviva při pH nad 7 a dostatečném osvětlení zastavují buněčné dělení (mají schopnost včlenit se do řetězce DNA a vyvolat mutace typu adice). Vzhled: hnědočervené krystalky (případně stejně zbarvený roztok). Indikace: Ichthyophthirius multifiliis (krupička), Oodinium, Chilodonella, Costia, Saprolegnia, Achlya. Poznámky: Základní protiplísňový přípravek. Dodnes nedostižné léčivo, původně vyráběné firmou Bayer pod názvem Trypaflavin. V akvarijní praxi je acriflavin velmi oblíben pro svoji dobrou snášenlivost naprostou většinou akvarijních ryb a živočichů. U rostlin způsobuje (dočasné) zastavení růstu. Používán je především proti plísním rodu Saprolegnia a Achlya. V nízké koncentraci (v závislosti na pH a tvrdosti vody) velmi vhodný k ošetření jiker. Světlo zvyšuje jeho toxicitu (a tedy účinnost). Dávkování: Preventivně (slabá lázeň) 0,1g/100l vody, léčebně (silnější, dlouhodobá lázeň) 1g/100l vody. Při dlouhodobých lázních (léčba krupičky) přidat 4., 8. a 12. den 0,2g/100l vody (pro udržení koncentrace léčiva).  Poznámky k léčbě: nefiltrovat, jen silně vzduchovat, svítit !!! (na rozdíl od FMC, MZ, MM) [07][i01][i14]  
     
  _____malachitová zeleň - MZ, diamino-trifenylmetanové barvivo. Dodávána jako chlorid (žlutozelené krystalky) nebo jako oxalát (tmavě zelené šupinky). Oxalát je toxičtější (a zároveň účinnější). Mechanismus účinku: spočívá v zablokování dýchacích enzymů bakterií a parazitů. Potvrzeny též fungicidní účinky. V 60. letech se ukázala jako nejúčinnější prostředek proti jednobuněčným ektoparazitům, zejména proti Ichthyophthirius multifiliis (krupička). Poznámky: Vysoce toxická (letální koncentrace pro ryby a doporučené terapeutické koncentrace jsou velmi blízké) a karcinogenní. Poměrně razantní léčivo nevhodné pro málo domestifikované druhy ryb (zejména ryby dna). Organické a další redukující látky přítomné ve vodě výrazně snižují její toxicitu (a samozřejmě i účinnost). V zařízených nádržích (písčité dno, rostliny) se tedy používají vyšší dávky, než v nádržích holých. Dávkování: U komerčních přípravků dle návodu (záleží na koncentraci roztoku). Poznámky k léčbě: nefiltrovat, nekrmit, nesvítit (na světle se rozkládá), silně vzduchovat. Léčbu nepřerušovat (riziko recidivy). [07]  
     
  _____methylenová modř - MM, methylthioninium-chlorid, Methylen Blue. Thiazinové barvivo. Vzhled: tmavě zelený prášek, s vodou tvoří modrý roztok. Mechanismus účinku: oxidačně působící barvivo s antiseptickými účinky. Indikace: Ichthyophthirius multifilis (krupička), Oodinium, Costia, Tetrahymena a Trichodina. Poznámky: Pro účastníky internetových diskusí: MM není (na rozdíl od MZ) karcinogenní (používá se dokonce intravenózně v humánní medicíně - jako antidotum při intoxikaci aromatickými aminy, nitrobenzenem, dusitany a dusičnany /methemoglobinémie kojenců/). Velmi oblíbený přípravek, zvláště při ošetření ryb po transportu (prevence zaplísnění). Velmi vhodná k ošetření jiker (i u problematických ryb). Vhodná pro druhy choulostivé, málo domestikované (krunýřovci). Dávkování: Dlouhodobé koupele: 1g/50-100l vody. U komerčních přípravků dle návodu (záleží na koncentraci roztoku). Poznámky k léčbě: nefiltrovat, nekrmit, nesvítit (na světle se rozkládá), silně vzduchovat. Léčbu nepřerušovat (riziko recidivy).  [i02][i14]  
     
  _____další pojmy viz samostaný článek  Léčiva v akvaristice  (v přípravě)  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  technika

 
     
  úvod  
     
  _____low-tech akvárium - akvárium s minimem techniky (světlo, topení, filtr), s minimální údržbou, bez přihnojování, bez přidávání CO2 (pomalejší růst rostlin). Základem low-tech akvária je nalezení optimálního poměru mezi producenty (rostliny) a konzumenty (živočichové). Platí: příliš mnoho rostlin = příliš velká spotřeba živin (a naopak). Příliš mnoho ryb = příliš velká produkce odpadu (živin) (a naopak). (Poznámka: Aby nedošlo ke zmatení pojmů ... Producentem /z ekologického hlediska/ je ten, kdo produkuje organickou hmotu /z anorganické/ - tedy rostliny. Živočichové ji už pouze konzumují, nevytvářejí ji de novo). Dalším významným faktorem je přiměřené množství světla (velké množství světla zvyšuje poptávku rostlin po CO2 a dalších živinách). S rozmyslem provozované nádrže se obejdou dokonce i bez filtru (při rozumném množství ryb zvládnou nitrifikaci (= zneškodnění toxických N-látek) baktérie ve dně a na dalších površích v akváriu). opak: high-tech akvárium.  
     
  filtrace  
     
  _____biomolitan - moderní filtrační retikulovaná pěna na bázi polyeteru (nikoliv polyuretanu!). Buněčná struktura je plně otevřená - toho je dosaženo tepelným procesem - retikulací, při kterém se všechny membrány, které zůstaly po vypěnění, rozbijí a splynou s buněčnými žebry. Ideální pro mechanickou a biologickou filtraci vody. Dlouhá životnost. Pěna je nabízena pod několika obchodními názvy (např. FILTREN ®, BIOAKVACIT ®). Dodávány jsou většinou tři hrubosti: pórovitost hrubá (PPI10), střední (PPI20) a jemná (PPI30). Vyjímečně i velmi jemná (PPI45). (PPI - počet pórů na palec - por per inch). Dříve se do filtrů používal i obyčejný (klasický) molitan (pěnový polyuretan - PU, PUR), ale ten není pro filtraci akvária úplně ideální - má odlišnou strukturu (uzavřené buňky) než biomolitany, je příliš jemný, tj. málo propustný (po nárůstu bakterií ještě méně) a také se časem rozpadá.  
     
  _____bublifuk - slangové označení pro vzduchem poháněný molitanový filtr  foto1  foto2  ... Poznámka pro úplné (totální :o) začátečníky: Princip: Kompresor (vzduchovací motorek) vhání vzduch do svislé trubky filtru, vzduchové bubliny stoupají vzhůru a strhávají s sebou vodu. Ve filtru vzniká mírný podtlak a dochází k nasávání vody - skrze filtrační biomolitan. Ad regulace: Není vhodné škrtit přívod vzduchu přímo, lepší je použít rozdvojku a škrtit hadičku, která nevede k filtru (regulace odpouštěním vzduchu - šetří membránu kompresoru). Ad vývod z filtru: umístit na hladinu (při odkalování pochopíte :o).  
     
  _____filtr - zařízení pro filtraci vody. Filtr čistí vodu dvojím způsobem - mechanicky a biologicky. Mechanická filtrace spočívá v zachycení drobných makroskopických častic (vzniká "na pohled" čistá voda). Paradoxně, mnohem důležitější (z hlediska přežití většiny živočichů v akváriu) je filtrace biologická, jejíž výsledek pouhým okem nezjistíme.  Biologickou filtrací rozumíme přeměnu toxických N-látek /amoniak, dusitany/ na méně toxické dusičnany pomocí tzv. nitrifikačních baktérií (osidlujících filtrační médium). Podle umístění dělíme filtry na vnitřní a vnější (externí). Mezi vnitřní filtry lze zařadit klasické bublifuky (viz), systém elektrické čerpadlo + biomolitan, půdní filtr, HMF (viz). Mezi vnější filtry patří filtry závěsné, hrncové (kanystrové) a přepadové (též komorové, systém "akvárko pod akvárkem"). Existují samozřejmě i další typy a podtypy ... ale na to tu není místo. Detaily chci rozebrat v samostatném článku.  
     
  _____HMF - Hamburger Mattenfilter, tzv. hamburský plošný filtr. Vnitřní filtr, který klade důraz na pomalý průtok vody filtračním médiem a tedy vytvoření optimálních podmínek pro biologickou filtraci. Pomalého průtoku se nedosahuje snížením výkonu čerpadla, ale průtokem skrze velkou plochu. Další info viz zde (pěkný článek na slovenské wikipedii) a zde (angl.).  
     
  _____honič vody - patří do výše zmíněné kategorie elektrické čerpadlo + biomolitan. Jde o slangové označení pro příliš výkonný filtr (většinou bez možnosti regulace) s minimálním množstvím filtrační hmoty. Bohužel, jde o běžnou součást tzv. výhodných akvarijních setů. Kvalita filtrace je mizerná, ucpanou filtrační hmotu je nutné často čistit. (Potíž je ale v tom, že jakmile to uděláte, z akvária máte rázem vířivku :o) ...  
     
  _____lily pipes - nenápadné (sací a výtokové) skleněné trubky pro externí filtr. Designová záležitost pro tzv. přírodní akvária. (Údajně) mají zabezpečit ideální (mírnou a rovnoměrnou) cirkulaci vody v akváriu.  
     
  _____předfiltr - slouží k zachycení hrubých nečistot. Ty se nedostávají do vlastního filtru, což výrazně prodlužuje intervaly mezi jeho jednotlivými čištěními. Filtrační hmotu tak neucpává zachycený (a nadále hnijící) bordel (nažádoucí), pouze v ní narůstají kolonie nitrifikačních bakterií (žádoucí). K dispozici jsou velmi jednoduchá řešení (např. kostka biomolitanu naražená na sací hadici) i velmi sofistikované nástavce renomovaných firem. Dle vkusu každého soudruha.  
     
  _____skimmer - filtr určený k čištění hladiny  
     
  CO2  
     
  _____atomizér - Slouží (stejně jako difuzér - viz) k lepšímu rozpouštění CO2 ve vodě. Na rozdíl od difuzoru se ale montuje na výstupní hadici externího filtru. Tlak vody v hadici protlačuje přivedený CO2 skrze keramickou membránu. Vzniklé jemné bublinky s sebou voda strhává do akvária.  
     
  _____burčák - slangové označení pro domácí výrobu oxidu uhličitého pomocí kvasnic. Nejčastěji doporučovaná receptura: do 2l PET lahve dát 300g cukru (cca hrnek), osminku kostky kvasnic (nebo 1ml sušených), zalít 1,5 litrem vlažné vody. Bublat by to mělo 3-4 týdny (záleží na teplotě). Množství kvasnic ovlivňuje intenzitu bublání, množství cukru ovlivňuje délku bublání (ovšem ne do nekonečna - kvašením vznikající alkohol při určité koncentraci kvašení zpětně inhibuje).  
     
  _____difusor - se používá k výrobě jemných bublinek CO2 (a tedy k lepšímu rozpouštění oxidu uhličitého ve vodě). Jemné bublinky vznikají při průchodu přes jemně porézní materiál (např. cigaretový filtr, lipové dřívko, sintrové sklo).  
     
  _____dropchecker - skleněné čidlo obsahující bromthymolovou modř (acidobazický indikátor). Používá se k určení obsahu CO2 ve vodě. Další info viz zde.  
     
  _____reaktor - další z mnoha zařízení, která mají zabezpečit co nejdokonalejší rozpouštění CO2 ve vodě. Montuje se (stejně jako atomizér) na výstupní hadici externího filtru. Další info a foto viz zde.  
     
  různé  
     
  _____kant - skleněný pás, který má zabránit nadměrnému prohnutí (čelního a zadního) skla u delších akvárií. Nalepuje se podélně, u delších nádrží i příčně. Tyto skleněné výztuhy umožňují slepit akvárium z tenčího (a tedy z levnějšího) skla, než jaké by bylo nutné použít (při dané délce a výšce) bez vyztužení.  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  dekorace

 
     
  _____root - angl. kořen, případně se používá též wood - dřevo (decorwood - dekorační dřevo, driftwood - naplavené dřevo). V akvaristikách celkem běžně potkáte mangrove - tmavě hnědé, těžké kořeny, které většinou není třeba namáčet, aby neplavaly. Po vložení do akvária způsobují specifické zabarvení vody (které ovšem není na škodu, navíc odezní cca do dvou měsíců). mopani - .....  révové kořeny - originální kroucené tvary se spoustou suků. Před použitím v akváriu se musí namočit do vody. Světlé zbarvení se po čase změní v tmavě hnědé.  
     
  _____substrát -  
     
  _____stone - kameny, šutry, balvany ... I kámen může být docela obyčejný (prostě kámen :o) ... a nebo to může být úžasný kousek s nádhernou strukturou, barvou či tvarem. Prostě dokonalá dekorace do akvárka ... Bohužel, i po několikerém výletu (s nůší na zádech, pochopitelně :o) můžeme zjistit, že v našem okolí prostě žádné zajímavé kameny nejsou ... Ovšem, nic není ztraceno ... Některé obchody nabízejí kameny takřka z celého světa (kilo cca za 200 Kč). Můžete pořídit například ADA Manten stone - kameny šedohnědé barvy s bílými žilkami. foto  ADA Ohko stone - originální děrované kameny, světlehnědého zbarvení. Vhodné jak do Iwagumi layoutů, tak i v kombinaci s kořeny. foto ADA Seiryu stone - kameny známé především z Iwagumi layoutů. Šedé zabarvení s bílými žilkami. foto  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

■  literatura

 
     
  [01]  Akvarijní rostliny - Ines Scheurmannová, München 1992, nakl. Jan Vašut, 1999 (první české vydání)  
  [02]  Obecná biologie - Alexej Romanovský a kol., SPN, Praha 1988, 2.vydání, 695 stran  
  [03]  Akvaristika - Karel Polák, SZN, Praha, 1989  
  [04]  Akvárium sladkovodní a mořské - Jaroslav Hofmann, Jindřich Novák, nakl. Brázda, Praha, 1999, 1.vydání  
  [05]  Zoologie - Vladimír Zicháček, FIN, Olomouc 1995, 1.vydání, 300 stran  
  [06]  Biologie rostlin pro gymnázia - L.Kincl, M.Kincl, J.Jakrlová, nakl. učebnic Fortuna, Praha 1993, 1.vydání (dotisk), 112 stran  
  [07]  333x jak a proč - S.Frank, K.Rataj, R.Zukal, Svépomoc, Praha, 1983,  2. vydání  
  [08]  Nemoci sladkovodních a akvarijních ryb - Zdeňka Svobodová a kol., Informatorium, Praha 2007, 4.vydání   
  [09]  Základy ekologie - Jiří Stonawski, Karolinum, Praha 1997, 218 stran  
  [10]  Akvaristika - Biologie a chov vodních živočichů I a II  - Lubomír Hanel, Karolinum, Praha 2002, 2.vydání  
     
  [i01]  http://rybicky.net  
  [i02]  http://cs.wikipedia.org/wiki  
  [i03]  http://www.rostlinna-akvaria.cz/  
  [i04]  http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-006/ebook.help.htm  
  [i05]  http://www.eurofoam-tp.cz/filtren.php  
  [i06]  http://www.dostupne-chemikalie.estranky.cz/clanky/chemikalie/dusicnan-draselny-.html  
  [i07]  http://www.priroda.cz/slovnik.php  
  [i08]  http://www.aquascape.cz/eshop  
  [i09]  http://00lab.blogspot.cz/2005/12/aquascaping.html  
  [i10]  http://www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-319  
  [i11]  http://www.akvarista.cz/web/clanky/clanek-324  
  [i12]  http://www.ada-akvaria.cz/  
  [i13]  http://pmdd.mrp-cz.com/  
  [i14]  http://www.zverimex-rybarske-potreby.com/akvaristika/leciva/dajana/  
  [i15]  http://www.prirodni-akvaria.cz/  
  [i16]  http://www.akvarijni.cz/index.htm  
     
 

[ zpět na začátek ]

 
     
     
     
     
     
 

   |   ÚVOD   |   MOJE AKVÁRKA   |   LITERATURA   |   ODKAZY   |   ČLÁNKY   |   ATLASY   |   PORADNA   |   KNIHA NÁVŠTĚV   |   RŮZNÉ   |   NOVINKY   |  

30
 

   |   MAPA STRÁNEK   |   O WEBU   |   HOME   |   poslední aktualizace (této konkrétní stránky) : 16.11.2021   |  

30
  1052/20 + 2x24 20